Mentalna aritmetika

Image

Što je Mentalna aritmetika?

Mentalna aritmetika predstavlja poseban način računanja koji se temelji na vizualizaciji abakusa (posebne vrste drevne računaljke podrijetlom iz Azije) i računanja isključivo mentalnim putem, bez olovke i papira.

Image

Total Brain Development Program

TBDP (Total Brain Development Program) predstavlja sustav cjelokupnog razvoja mozga kojim se potiče aktivacija obje hemisfere mozga od najranijih razdoblja života. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz kognitivnih sposobnosti kao što su pamćenje, inteligencija, koncentracija, mašta te vizualizacija.

VAK metoda

VAK metoda (Vizualno – Auditivno – Kinestetičko) razvila se na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumijeva uključivanje tri osjetila (vid, sluh, dodir) u proces učenja. Vizualni dio – vidim to što mi govoriš; Auditivni dio – zvuči mi dobro; Kinestetički (tjelesni) dio – pokaži mi kako to napraviti. Znanstvena istraživanja pokazala su da se najbolji rezultati postižu kada se u procesu učenja informacije primaju različitim osjetilima jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih veza u mozgu. Takvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimum jer se primljene informacije prenose s jedne na drugu hemisferu mozga, čime se aktivira cijeli njegov potencijal.

Ciljevi programa

Ciljevi su programa poticanje i razvijanje intelektualnih vještina i kognitivnih sposobnosti polaznika počevši od ranog perioda života uz savladavanje rada na abakusu u četiri osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje te savladavanje vještine mentalne aritmetike koja predstavlja vizualizaciju abakusa i računanje bez papira i olovke te bilo kojih drugih pomagala.

Kognitivni razvoj postiže se na zabavan i razigran način, radom koji se temelji na tri ključna aspekta: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obje moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju obavljati kompleksnije računske operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja računajući bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem. Kao primjer mogu poslužiti sljedeći zadatci:

 • 235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 = …
 • 453 x 248 = ...
 • 14450 / 34 = ....

Brzo računanje jasan je pokazatelj toga da su naši polaznici unaprijedili sposobnosti kao što su jasna vizualizacija, fokus, koncentracija, analitičnost, logičko razmišljanje i pamćenje. Poboljšava se način na koji polaznik sluša, obrađuje i razumije informacije, zamišlja i stvara određene mentalne predodžbe, prepoznaje detalje, obavlja određene radnje i rješava probleme. A na kraju i ono čemu težimo, polaznici razvijaju samopouzdanje i inteligenciju što nesumnjivo dolazi paralelno s ovim procesom.

Image

Ciljevi programa

Ciljevi su programa poticanje i razvijanje intelektualnih vještina i kognitivnih sposobnosti polaznika počevši od ranog perioda života uz savladavanje rada na abakusu u četiri osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje te savladavanje vještine mentalne aritmetike koja predstavlja vizualizaciju abakusa i računanje bez papira i olovke te bilo kojih drugih pomagala.

Kognitivni razvoj postiže se na zabavan i razigran način, radom koji se temelji na tri ključna aspekta: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obje moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju obavljati kompleksnije računske operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja računajući bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem. Kao primjer mogu poslužiti sljedeći zadatci:

 • 235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 = …
 • 453 x 248 = ...
 • 14450 / 34 = ....
Image

Brzo računanje jasan je pokazatelj toga da su naši polaznici unaprijedili sposobnosti kao što su jasna vizualizacija, fokus, koncentracija, analitičnost, logičko razmišljanje i pamćenje. Poboljšava se način na koji polaznik sluša, obrađuje i razumije informacije, zamišlja i stvara određene mentalne predodžbe, prepoznaje detalje, obavlja određene radnje i rješava probleme. A na kraju i ono čemu težimo, polaznici razvijaju samopouzdanje i inteligenciju što nesumnjivo dolazi paralelno s ovim procesom.

Image
Image

Organizacija programa

Program je namijenjen djeci od 4. do 12. godine, jer to je period života u kojem se ljudski mozak najdinamičnije razvija i tijekom kojeg će nastati najveći broj neuronskih veza (sinapsi). Nakon ovog perioda mogućnosti za razvoj značajno su manje te je izuzetno važno ne propustiti ovu jedinstvenu priliku u životu djeteta.

Grupe. Učenje se prakticira u malim skupinama (od 6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i natjecanja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera te pozitivni emocionalni odnosi. Program je prilagođen uzrastima te postoje sljedeće starosne skupine:

 • Vrtićka dob – A grupa (od 4 do 6 godina)
 • Mlađa školska dob – B grupa (prvi i drugi razred OŠ)
 • Srednja školska dob – C grupa (treći, četvrti, peti i šesti razred OŠ)

 

Nastavni plan i program pažljivo je osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe polaznika. Nastava se održava jednom tjedno – vikendom po 3 vezana školska sata, uz kratke pauze za odmor. Osim redovne nastave koja se održava vikendom, nadoknade sati te dopunska i dodatna nastava održavaju se preko tjedna, ovisno o potrebama naših polaznika.

Upisni rok. Dva su upisna roka za našu školu. Prvi je upisni rok u rujnu/listopadu te drugi u siječnju/veljači. Prije upisa svako dijete dolazi na individualno testiranje na kojemu se provjerava doseg kognitivnog razvoja kako bismo omogućili individualizirani pristup svakom polazniku.

Image

Organizacija programa

Program je namijenjen djeci od 4. do 12. godine, jer to je period života u kojem se ljudski mozak najdinamičnije razvija i tijekom kojeg će nastati najveći broj neuronskih veza (sinapsi). Nakon ovog perioda mogućnosti za razvoj značajno su manje te je izuzetno važno ne propustiti ovu jedinstvenu priliku u životu djeteta.

Grupe. Učenje se prakticira u malim skupinama (od 6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i natjecanja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera te pozitivni emocionalni odnosi. Program je prilagođen uzrastima te postoje sljedeće starosne skupine:

 • Vrtićka dob – A grupa (od 4 do 6 godina)
 • Mlađa školska dob – B grupa (prvi i drugi razred OŠ)
 • Srednja školska dob – C grupa (treći, četvrti, peti i šesti razred OŠ)

 

Nastavni plan i program pažljivo je osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe polaznika. Nastava se održava jednom tjedno – vikendom po 3 vezana školska sata, uz kratke pauze za odmor. Osim redovne nastave koja se održava vikendom, nadoknade sati te dopunska i dodatna nastava održavaju se preko tjedna, ovisno o potrebama naših polaznika.

Upisni rok. Dva su upisna roka za našu školu. Prvi je upisni rok u rujnu/listopadu te drugi u siječnju/veljači. Prije upisa svako dijete dolazi na individualno testiranje na kojemu se provjerava doseg kognitivnog razvoja kako bismo omogućili individualizirani pristup svakom polazniku.

Image

Abakus

Abakus je pravokutna drvena ili mentalna računaljka sastavljena od kuglica i drvenih stupaca, utemeljena na decimalnom brojevnom sustavu. Sastoji se od pravokutnog okvira koji je razdjelnikom podijeljen na gornje i donje polje. Kroz razdjelnik je paralelno nanizano nekoliko vertikalnih stupaca na kojima se nalaze kuglice, po jedna u gornjem i po četiri u donjem polju. Polaznici na abakusu najprije uče kako predstaviti određene brojeve, a zatim pomicanjem kuglica izvode različite aritmetičke operacije.

Kod klasičnog računanja pomoću papira i olovke, uvijek počinjemo s jedinicama, pa deseticama, stoticama i tako dalje. Računanje na abakusu odvija se suprotnim smjerom, počevši od stupca s najvišom vrijednošću, da bi se tek postepeno približavali jedinicama. Na taj način polaznici prirodnije razvijaju razumijevanje veličine broja. Računanje na abakusu provodi se pomicanjem kuglica, koje su uračunate ukoliko su pomaknute prema razdjelniku. Vrijednosti kuglica mijenjaju se redom po stupcima u smjeru od desnog k lijevom, od jedinica prema deseticama, stoticama i tako redom.

Težište je učenja rada na abakusu na motoričkom pristupu prilikom čega se odigrava intenzivan moždani proces. Fiziolozi su dokazali da je stupanj razvijenosti dječjeg intelekta proporcionalan stupnju razvijenosti fine motorike prstiju šake. Što su djetetu prsti aktivniji, to se bolje ostvaruje njegov govorni, emocionalni i intelektualni razvoj.

Za više informacija: https://educationinjapan.com/abacus-or-soroban

Image

Online platforma

Čak dvije vrste online aplikacija predstavljaju fenomenalan poligon za vježbanje brzog računanja. Upotrebom ovih i ostalih modernih web aplikacija pruža se učinkovita podrška kućnom radu te učenici uz pomoć online platforme rješavaju domaće zadaće, uvježbavaju stečena znanja i vještine te se natječu s drugim polaznicima diljem svijeta. Naše online aplikacije (online platforma i online vježbe) omogućavaju djeci kontinuiranu vježbu, kako u školi tako i kod kuće te omogućavaju učitelju i roditelju lako praćenje napretka.

Tijekom mentalnog računanja djeca istovremeno izvršavaju više procesa: imaju jasnu mentalnu sliku abakusa ispred sebe; čuju i vide broj koji se emitira na ekranu te ga pretvaraju u abakus broj; određuju koju će formulu upotrijebiti kako bi dodali ili oduzeli taj broj; „pomiču kuglice“ u odgovarajući položaj na zamišljenom abakusu; pamte svaki dobiveni međurezultat – sve to u djeliću sekunde. Taj proces vizualizacije i rješavanja konkretnih logičkih problema, koristeći se mentalnom slikom abakusa, povezuje lijevu i desnu polutku mozga na jedinstven način i doprinosi razvoju velikog broja neuronskih veza – sinapsi.

Image

Trajanje programa

Osnovni nivo – Zbrajanje i oduzimanje

Na osnovnom nivou polaznici savladavaju zbrajanje i oduzimanje. Osnovni nivo za predškolce traje 12 nastavnih mjeseci dok za školarce traje 10 nastavnih mjeseci te uključuje 144 školska sata za predškolce, odnosno 120 školskih sati za školarce (3 školska sata tjedno). Najprije se savladavaju abakus brojevi i rad na abakusu, a fokus je učenja na razvoju fine motorike i osjetilnih podražaja (dodir, vid i sluh). Učeći na abakusu polaznici aktiviraju svoja osjetila jer vremenom počinju vizualizirati kuglice koje vide (vizualno), prateći riječi nastavnika (slušanje) kako bi poduzeli konkretnu radnju te pomicanjem kuglica abakusa (dodir) dobili točan odgovor. Tijekom opisanog postupka odigrava se intenzivan kognitivni proces. Dječji prsti stalno su u pokretu, dodirujući kuglice abakusa aktiviraju se taktilni podražaji koji djeluju u mozgu značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije izvode se prstima obje ruke, čime se aktiviraju obje (lijeva i desna) hemisfere mozga što dovodi do povećanja kognitivnih kapaciteta.

Paralelno s učenjem rada na abakusu polaznici uče računati zamišljajući abakus u svojoj glavi, vizualizirajući ga. Taj način računanja naziva se mentalna aritmetika. Pri ovakvom računanju polaznici i dalje pomiču prste kao da su im i dalje u rukama abakusi, ali to rade u zraku. Na web platformi emitiraju se nizovi brojeva u milisekundama koje oni zbrajaju, odnosno oduzimaju. Kako napreduju, tako se nizovi brojeva i brzine na web platformi povećavaju. Razina složenosti, kao i niz brojeva u zadatcima obrađuje se i uvježbava s obzirom na individualne sposobnosti svakog učenika. 

Image
Image

Napredni nivo – Množenje i dijeljenje

Napredni nivo upisuju polaznici koji su uspješno savladali osnovni nivo. Napredni nivo, kao i osnovni, traje 10 nastavnih mjeseci te uključuje 120 školskih sati (3 školska sata tjedno). Na naprednom nivou polaznici savladavaju množenje i dijeljenje na abakusu i mentalno računajući. Također nastavljaju uvježbavati zahtjevnije zadatke zbrajanja i oduzimanja mentalnom aritmetikom. Razina složenosti i niz brojeva u zadatcima obrađuje se i uvježbava s obzirom na individualne sposobnosti svakog polaznika.

Na koji način mentalna aritmetika razvija intelektualne sposobnosti Vašeg djeteta?

Program mentalne aritmetike pruža mogućnost da se matematičke sposobnosti djeteta poboljšaju, pozitivno utječe na razvoj razmišljanja i potiče niz vještina i sposobnosti koje su djetetu potrebne u životu. Poboljšava se način na koji dijete sluša, obrađuje i shvaća informacije; zamišlja i stvara određene slike; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rješava probleme.

Polaznici škole Menar Academy naročito razvijaju sljedeće vještine i sposobnosti :

 • brzo računanje
 • izuzetna koncentracija i pažnja
 • odlično pamćenje
 • motoričke sposobnosti
 • analitičko i logičko razmišljanje
 • povećanje inteligencije
 • učinkovitije rješavanje problema
 • kreativnost, mašta i sposobnost vizualizacije
 • samopouzdanje

Za više informacija: http://www.shuzan.jp/english/benefits/

Trajanje programa

Osnovni nivo – Zbrajanje i oduzimanje

Na osnovnom nivou polaznici savladavaju zbrajanje i oduzimanje. Osnovni nivo za predškolce traje 12 nastavnih mjeseci dok za školarce traje 10 nastavnih mjeseci te uključuje 144 školska sata za predškolce, odnosno 120 školskih sati za školarce (3 školska sata tjedno). Najprije se savladavaju abakus brojevi i rad na abakusu, a fokus je učenja na razvoju fine motorike i osjetilnih podražaja (dodir, vid i sluh). Učeći na abakusu polaznici aktiviraju svoja osjetila jer vremenom počinju vizualizirati kuglice koje vide (vizualno), prateći riječi nastavnika (slušanje) kako bi poduzeli konkretnu radnju te pomicanjem kuglica abakusa (dodir) dobili točan odgovor. Tijekom opisanog postupka odigrava se intenzivan kognitivni proces. Dječji prsti stalno su u pokretu, dodirujući kuglice abakusa aktiviraju se taktilni podražaji koji djeluju u mozgu značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije izvode se prstima obje ruke, čime se aktiviraju obje (lijeva i desna) hemisfere mozga što dovodi do povećanja kognitivnih kapaciteta.

Paralelno s učenjem rada na abakusu polaznici uče računati zamišljajući abakus u svojoj glavi, vizualizirajući ga. Taj način računanja naziva se mentalna aritmetika. Pri ovakvom računanju polaznici i dalje pomiču prste kao da su im i dalje u rukama abakusi, ali to rade u zraku. Na web platformi emitiraju se nizovi brojeva u milisekundama koje oni zbrajaju, odnosno oduzimaju. Kako napreduju, tako se nizovi brojeva i brzine na web platformi povećavaju. Razina složenosti, kao i niz brojeva u zadatcima obrađuje se i uvježbava s obzirom na individualne sposobnosti svakog učenika. 

Image

Napredni nivo – Množenje i dijeljenje

Napredni nivo upisuju polaznici koji su uspješno savladali osnovni nivo. Napredni nivo, kao i osnovni, traje 10 nastavnih mjeseci te uključuje 120 školskih sati (3 školska sata tjedno). Na naprednom nivou polaznici savladavaju množenje i dijeljenje na abakusu i mentalno računajući. Također nastavljaju uvježbavati zahtjevnije zadatke zbrajanja i oduzimanja mentalnom aritmetikom. Razina složenosti i niz brojeva u zadatcima obrađuje se i uvježbava s obzirom na individualne sposobnosti svakog polaznika.

Na koji način mentalna aritmetika razvija intelektualne sposobnosti Vašeg djeteta?

Program mentalne aritmetike pruža mogućnost da se matematičke sposobnosti djeteta poboljšaju, pozitivno utječe na razvoj razmišljanja i potiče niz vještina i sposobnosti koje su djetetu potrebne u životu. Poboljšava se način na koji dijete sluša, obrađuje i shvaća informacije; zamišlja i stvara određene slike; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rješava probleme.

Image

Omogućite Vašem djetetu da maksimalno iskoristi svoje intelektualne potencijale i postane najbolja verzija sebe!

Omogućite Vašem djetetu da maksimalno iskoristi svoje intelektualne potencijale i postane najbolja verzija sebe!